САНАЛ БОЛГОЖ БАЙГАА СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Жижиг гөлөгний гэрт шээж баахгүй болгох сургалт (Гадаа эсвэл гэрт Памперс дээр)

3-6 сартай гөлөгний гэрт шээж баахгүй дадлыг бий болгох сургалт. 

Үргэлжлэх хугацаа : 21 хоног, Манай дээр байрлаж суралцана. 

Сургалтын төлбөр : 1.2 сая төгрөг

Сургалт хүлээлгэн өгөх : 1 удаа сургалтын дундуур, сургалт дууссаны дараа сургалтын төв дээр, 1 удаа гэрт нь очиж гээд нийт 3 удаа эздэд сургалт орсноор энэ сургалт бүрэн дууссанд тооцно.

Сургалтанд жижиг гөлөгөө авчрахдаа : Хашлага, бокс, памперс (памперс дээр шээлгэж сургах бол) болон сургалтын хугацаанд идэх хоолыг нь хамт авчирна. 

Дээрх хэрэгслүүд бэлэн байхгүй үед сургалтын хугацаанд манайхаас хангах ба сургалт дууссаны дараа гэртээ эдгээр зүйлсийг мөн бэлдэх шаардлагатай. Эдгээр хэрэгслийг Solace дээрээс мөн худалдан авах боломжтой.

Гэрт шээлгэж баалгахгүй сургах нь цагийн хуваарийн зөв дадал бий болгохтой шууд хамааралтай тул сургалтын төгсгөлд эзэд өөрсдөө нохойндоо зориулан хуваарь гарган, түүнээгээ дагаж мөрдсөнөөр 100% үр дүнд хүрэхийг анхаарна уу.

НЭГ УДААД АВАХ ГӨЛӨГНИЙ ТОО ХЯЗГААРТАЙ ТУЛ бүртгүүлэх хүсэлт илгээсэн дарааллаар сургалтанд хамрагдах ба бусад нь хүлээлгийн жагсаалтанд орохыг анхаарна уу.

Гөлөгний суурь хүмүүжлийн сургалт (БЯЦХАН ОД Хөтөлбөр)

4.5 - 10 сартай гөлөгний суурь хүмүүжлийн сургалт.

Үргэлжлэх хугацаа : 10 хоног, манай дээр байрлаж суралцана. 

Сургалтын төлбөр : 1.5 сая төгрөг

Сургалтанд гөлөгөө аврахдаа : Сургалтын хугацаанд идэх хоолыг нь хамт авчирна. 

Сургалт хүлээлгэн өгөх : 1 удаа сургалтын дундуур, сургалт дууссаны дараа сургалтын төв дээр, 1 удаа гэрт нь очиж гээд нийт 3 удаа эздэд сургалт орсноор энэ сургалт бүрэн дууссанд тооцно.

Бий болгосон байх зөв дадлууд :

НЭГ УДААД АВАХ ГӨЛӨГНИЙ ТОО ХЯЗГААРТАЙ ТУЛ бүртгүүлэх хүсэлт илгээсэн дарааллаар сургалтанд хамрагдах ба бусад нь хүлээлгийн жагсаалтанд орохыг анхаарна уу.

Таны нохой насанд хүрсэн, эсвэл тусгайлсан сургалт, хүмүүжлийн хэрэгцээ байгаа юу? Тэгвэл та ганцаарчилсан зөвлөгөө болон ганцаарчилсан сургалтын үйлчилгээг сонирхоорой. Эдгээр үйлчилгээний үнийн талаар мэдээлэл авах бол 

👉